top of page

Kan døvblinde reise alene med fly?

Dette spørsmålet reguleres ikke bare av de norske rettsreglene, men også EØS-regler som Norge er forpliktet til å følge. En av disse EØS-reglene er forordning (EU) 1107/2006 om funksjonshemmedes og bevegelseshemmedes rettigheter i forbindelse med lufttransport. Ifølge direktivets artikkel 3 kan et flyselskap ikke nekte en funksjonshemmet person ombordstigning på grunnlag av funksjonshemning. Av hensyn til sikkerhetskrav kan luftfartsselskapet ifølge artikkel 4 nr. 2, jf. nr. 1 bokstav a likevel kreve at en funksjonshemmet person skal ledsages av en person som kan gi nødvendig assistanse slik at sikkerhetskravet blir oppfylt.

En rask sjekk av Norwegian, SAS og Widerøe sine nettsider viser at SAS sier at man må ha ledsager dersom man er døvblind, mens Norwegian og Widerøe ikke sier noe om dette. Norwegian og Widerøe sier likevel at man må ha en ledsager dersom man trenger hjelp til blant annet å komme til en nødutgang, feste en oksygenmaske og forstå sikkerhetsinstruksjoner de kabinansatte gir. Det er opp til hver enkelt flyselskap å vurdere om døvblinde må ha ledsager eller ikke.Relaterte innlegg

Se alle

Forvaltningsloven § 11a sier at et saksbehandlingen ikke skal ta uforholdsmessig lang tid. Hvis det vil ta lang tid så skal forvaltningen gi et foreløpig svar. Hva som menes med «uforholdsmessig lang

Har du et spørsmål?

Bli kvitt bekymringene dine nå! Bestill en uforpliktene samtale for kun 199kr.

Vi kan i løpet av denne samtalen finne ut om advokatkostnadene i din sak er dekket av det offentlige eller private forsikringer.

Back to Top

BACK TO TOP

bottom of page