top of page
Image by Scott Blake

Entreprise og anbud

Veien du kjører på, leiligheten du bor i eller broen som binder sammen… alt dette blir til gjennom et nettverk av entrepriseavtaler.

Entreprise betyr ganske enkelt at ett firma benytter et annet firma til å utføre oppdraget. Når en jernbane skal bygges så er det vanligvis bare ett firma som vinner anbudet. Ikke sjeldent må dette firmaet leie inn underentreprenører for å utføre deler av oppdraget, fordi de enten mangler kapasitet, eller at de må kjøpe ekstern kompetanse på et bestemt område.

I komplekse entrepriseforhold så vil det nesten alltid oppstå utfordringer. Det kan oppstå uforutsette ting underveis eller det kan være at en underentreprenør gjør feil.  Vi mener at det virker konfliktforebyggende dersom advokaten er med helt fra anbudet vurderes og ellers blir involvert fra den minste uenighet oppstår. Det lønner seg å tenke langsiktig.

Trenger du hjelp?

Fyll ut skjemaet nedenfor eller kontakt oss for en uforpliktende videosamtale.

CTA Bilde til artikler.png
Back to Top

TILBAKE TIL TOPPEN

bottom of page