top of page

Møt advokaten

René Stub Christiansen

Stub Christiansen har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og årsgrad i juss og ledelse fra Høgskolen i Buskerud. Begge gradene ble gjennomført på til sammen 2 år og 8 måneder (normert 6 ½ år).

Han har skrevet læreboken Advokatsekretæren (2008) og Døves rettshistorie (2018). 

Stub Christiansen skrev masteroppgave for nasjonal sikkerhetsmyndighet i 2007 om rettslig metoder for håndtering av spionasje, sabotasje og dataangrep mot kritisk infrastruktur i Norge.

 

Han jobber primært innenfor sivilrett og rettssaker. Han har erfaring fra alle rettsinstanser, også Høyesterett.

Bilde av René Stub-Christiansen

Medieomtaler - Stub Christiansen Advokatfirma AS

bottom of page