top of page

Diskriminering av døv ved ansettelse

Oppdatert: 23. aug. 2023

Jeg vet at arbeidsgiver ikke har lov til å diskriminere f.eks. døve/ hørsels-hemmede. Det er nå nedbemanning på jobben og jeg blir sagt opp selv om det er andre som har mindre ansiennitet enn meg. De begrunner dette med at den avdelingen jeg jobber i blir nedlagt og at de ikke lenger kan tilby alternative stillinger eller omplassering for meg som er hørselshemmet. Er det lov?


Arbeidsgiver har lov til å velge ansatt ut fra personlig egnethet selv om en annen har lengre erfaring. Hvis en person f.eks. Er døv og har lengre erfaring, så kan arbeidsgiver likevel ikke vektlegge døvhet, med mindre stillingen krever hørsel.


Du kan be arbeidsgiveren gi en konkret redegjørelse av den ansattes personlige egnethet samt en redegjørelse hvordan de har vurdert deg. Dermed kan du sammenligne disse og se om du er enig. Er du i tvil eller mener deg diskriminert så kan du bringe saken for Likestillings- og diskrimineringsnemda slik at de kan overprøve om arbeidsgiver har gjort en saklig og ikke-diskriminerende vurdering.
Comments


Har du et spørsmål?

CTA Bilde til artikler.png
Back to Top

BACK TO TOP

bottom of page