top of page

Kreve helseopplysninger i jobbintervju?

Oppdatert: 10. nov. 2023

Arbeidsgiver kan som hovedregel ikke kreve at arbeidsøker legger frem dokumentasjon om helsen og skal heller ikke spørre arbeidssøker om dette.


Det er unntak hvis helseopplysningene er helt nødvendig for å utføre arbeidsoppgavene. Det skal sterke grunner til for å be om slike opplysninger. Et eksempel på dette kan være at arbeidssøker søker jobb som politibetjent men har dårlig hørsel. Da kan det være relevant for arbeidsgiver å be om bekreftelse på at hørselen tilfredsstille politiets minstekrav for stillingen. For politiets del er dette imidlertid noe de gjør rutinemessig med alle søkere og ikke bare de som kanskje kan ha dårlig hørsel.댓글


Har du et spørsmål?

CTA Bilde til artikler.png
Back to Top

BACK TO TOP

bottom of page