top of page

Hva er mobbing, og er det straffbart?

Oppdatert: 3. mar. 2023

Mobbing er når noen er negativ/ond mot deg flere ganger. En enkelt erting behøver ikke være mobbing, men hvis ertingen skjer på en sårende måte, og det ikke gir seg, så kan det etter omstendighetene sies å være mobbing. Mobbing kan være straffbart.


Hvis mobbingen er skremmende eller plagsom er straffeloven 266 om skremmende og plagsom opptreden aktuell. Et eksempel kan være at en person sender stygge meldinger eller trusler på sms eller i sosiale medier.


Hvis mobberen offentliggjør krenkende ting om deg kan også straffeloven § 267 være aktuelt som handler om offentlig krenkelse av privatlivets fred. Publisering av bilder eller video av deg uten din tillatelse kan være et brudd på åndsverkloven § 45c. Straff forutsetter da at du kan identifiseres på bildet.


Du kan få hjelp på slettmeg.no hvis noen har publisert noe om deg som du ønsker fjernet. Hvis mobbingen skjer i arbeidslivet bør du si fra til noen som har myndighet til å gjøre noe med saken, enten lederen eller verneombudet. Dersom det er øverste leder som mobber deg så kan du gå til styret.


Skjer mobbingen på skolen så er det viktig å si fra til læreren. Hvis det er læreren som mobber bør foreldrene varsle fra til rektor.Comments


Har du et spørsmål?

CTA Bilde til artikler.png
Back to Top

BACK TO TOP

bottom of page