top of page

1 av 5 har opplevd seksuelle overgrep, hva bør du gjøre?

Oppdatert: for 5 døgn siden

Ifølge Cochrane-oversikten er 20% av jentene utsatt for seksuelle overgrep i sin barndom. Av guttene oppgir ca. 5-10% det samme. Det antas å være mørketall og derfor kan det være flere enn dette. Som oftest er overgriperen noen barnet kjenner eller er i slekt med.


Kanskje en i ditt klasserom


Ifølge FHI så oppgir 1 av 5 jenter at de har opplevd overgrep i sin barndom. 1 av 14 gutter forteller det samme. Det vil si at et klasserom på omtrent 24 elever så kan det være f.eks. 6-7 barn som blir utsatt for overgrep. Du har derfor sannsynligvis gått

i klasse med noen som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Dette betyr at vi som er rundt må være oppmerksomme på signaler som kan tyde på at noe er galt. Det er bedre å si fra til en ansvarlig person en gang for mye enn å være redd for å varsle feil.


Undervisning kan avdekke overgrep


Barn reagerer veldig ulikt på overgrep, men det er ganske vanlig at et barn vil forsøke å skjule overgrep fordi de skammer seg eller blir manipulert av overgriperen.


I en forskningsoversikt som er publisert av Folkehelseinstituttet i 2015, ble det konkludert at det beste forebyggende virkemiddel var å gi skoleelever undervisning om seksuelle overgrep. Dette antas å øke barnas ferdigheter til å beskytte seg selv og bidrar til at flere barn sier fra hvis de er utsatt.


Har du mistanke?


Hvis du har mistanke om at et barn kan være utsatt for overgrep så prøv på en passende måte å finne ut hvordan barnet egentlig har det. Det er viktig at du ikke legger ord i munnen på barnet bare for å få bekreftelse på det du mistenker. Still i stedet åpne spørsmål. Et barn vil betro seg fordi det har tillit til deg, ikke fordi du nødvendigvis spør på en bestemt måte. Hvis du tror at noe kan være galt, så ikke vær redd for å søke råd hos f.eks. politiet. Det er ikke farlig å snakke med politiet og de har god erfaring med hvordan slike saker bør håndteres til barnets beste. Hvis vi alle tør å bry oss så kan vi bidra til å hindre unødvendige lidelser for barn og unge.


Har du opplevd overgrep eller voldtekt?


Mange som har opplevd overgrep venter lenge før de sier fra om overgrepet. Selv om det kan være lenge siden du ble utsatt for overgrep, så er det likevel viktig at du sier fra. Du kan kontakte politiet direkte. Hvis du er usikker så kan du kontakte en advokat med erfaring som bistandsadvokat.


Du vil normalt ha krav på gratis bistandsadvokat. En bistandsadvokat kan hjelpe deg med å politianmelde saken og gi deg råd underveis i prosessen. Dette er særlig nyttig i saker der man er redd for at hendelsen er foreldet fordi overgrepet skjedde for mange år siden. En bistandsadvokat kan ellers være med deg i politiavhøret og komme med innspill til politiet under etterforskningen. Det kan også være aktuelt å få hjelp med å søke om besøks- og kontaktforbud mot overgriperen.Comments


Har du et spørsmål?

CTA Bilde til artikler.png
Back to Top

BACK TO TOP

bottom of page