top of page

Grunner til oppsigelse

Oppdatert: 18. jun. 2023

En oppsigelse må være saklig begrunnet for at den skal gjelde. Hva betyr egentlig «saklig grunn» til oppsigelse?


For det første så betyr det at du må ha gjort noe kvalifisert galt slik at du ikke oppfyller dine forpliktelser overfor arbeidsgiver. Et eksempel på dette er at du ikke kommer på jobb når du skal (forsovet seg eller skoft). Siden arbeidsgiver betaler lønn og derfor kan forvente at du møter på jobb for den tiden du får betalt, så kan arbeidsgiver ha saklig grunn til å si deg opp. Andre saklige grunner til oppsigelse kan være at du f.eks. stjeler, oppfører deg på en upassende måte.


At det skal være saklig betyr at ikke hva som helst er tilstrekkelig for å si opp. Hvis arbeidsgiver sier deg opp fordi han ikke liker deg eller finner på grunner som ikke er riktig, så er oppsigelsen usaklig.

I alle oppsigelsessaker så må man gjøre en konkret vurdering av de grunner som arbeidsgiver oppgir for å finne ut om grunnen er saklig.


Hvordan fungerer oppsigelsesprosessen?


Før du blir sagt opp, så skal arbeidsgiver drøfte saken med deg. Du blir derfor kalt inn til et drøftelsesmøte. I dette møtet skal arbeidsgiver fortelle deg grunnen til at de vurderer å si deg opp også skal de høre på hva du har å si. Arbeidsgiver skal ikke ta beslutning om oppsigelse før det er avholdt drøftelsesmøte. Vi anbefaler at du i møtet tar med en tillitsvalgt eller advokat.


I møtet så er det viktig at du får frem ditt syn på saken og sier fra om det er andre ting som arbeidsgiver bør vite om før de treffer en avgjørelse. Hvis du har bevis som er viktig så bør du ta dette med i drøftelsesmøtet.

Etter drøftelsesmøtet, så vil arbeidsgiver bestemme seg for hva de gjør videre. Hvis de bestemmer seg for å si deg opp, så vil du få et oppsigelsesbrev. Dette brevet skal inneholde informasjon om dine oppsigelses rettigheter. Du har krav på å vite årsaken til oppsigelsen.


Hvis du er uenig i oppsigelsen, så har du rett til å kreve forhandlingsmøte. På dette stadiet vil du nok allerede være bistått av advokat. Det er ikke tilrådelig å gå inn i slike forhandlinger uten bistand av noen som er kvalifisert til å hjelpe deg med slike saker. Dette er viktig både for å sjekke at de formelle kravene til oppsigelsen er oppfylt (formalitetene) men også for å gjøre en grundig vurdering om saklighets kravet er oppfylt i ditt tilfelle.


Her er det viktig å være klar over at det gjelder bestemte søksmålsfrister, slik at du ikke må drøye unødvendig før du tar kontakt med en advokat. Hvis fristene løper ut før advokaten rekker å sette seg inn i saken, så kan du tape på dette.

Comentários


Har du et spørsmål?

CTA Bilde til artikler.png
Back to Top

BACK TO TOP

bottom of page