top of page
signatur

Oppsigelse

Her kan du svare på spørsmål og få relevant informasjon om din oppsigelsessituasjon.

 

NB. Vi gjør oppmerksom på at denne sjekklisten er generell og ikke komplett da en rekke individuelle forhold kan spille inn i vurderingen av oppsigelse, avskjed og suspensjon. Er du usikker, be om en gratis juridisk vurdering.

bottom of page