top of page

Permisjon ved videreutdanning

Oppdatert: 16. mar. 2023

Det er mulig å søke om utdanningspermisjon inntil tre år medhold av arbeidsmiljøloven § 12-11. Søknaden må sendes skriftlig til din arbeidsgiver. Hvis utdanningen tar mer enn 6 måneder så har arbeidsgiver en svarfrist på 6 måneder om arbeidsgiver godtar permisjonen eller ikke.


For å få rett til utdanningspermisjon fra jobben må du har vært ansatt i minst to år hos den arbeidsgiveren som du søker permisjon fra. Du må ha minst tre års arbeidserfaring totalt.


Utdanning utover grunnskole eller videregående skole må være yrkesrelatert, det vil si at utdanningen må ha noe med yrkeslivet å gjøre. Det er ikke et krav at utdanningen må ha noe med nåværende stilling å gjøre.


Du har i utgangspunktet ikke rett på lønn dersom du får innvilget permisjon, men du kan for noen studier søke Statens lånekasse om stipend og/eller studielån.


Arbeidsgiver kan nekte deg utdanningspermisjon dersom det vil være til hinder for arbeidsgivers forsvarlige planlegging av drift og personal disponeringer. Får man avslag og er uenig kan saken bringes inn for tvisteløsningsnemnda senest fire uker fra arbeidsgivers svarfrist er utløpt.Comments


Har du et spørsmål?

CTA Bilde til artikler.png
Back to Top

BACK TO TOP

bottom of page