top of page

Permisjon ved videreutdanning

Oppdatert: 16. mar.

Det er mulig å søke om utdanningspermisjon inntil tre år medhold av arbeidsmiljøloven § 12-11. Søknaden må sendes skriftlig til din arbeidsgiver. Hvis utdanningen tar mer enn 6 måneder så har arbeidsgiver en svarfrist på 6 måneder om arbeidsgiver godtar permisjonen eller ikke.


For å få rett til utdanningspermisjon fra jobben må du har vært ansatt i minst to år hos den arbeidsgiveren som du søker permisjon fra. Du må ha minst tre års arbeidserfaring totalt.


Utdanning utover grunnskole eller videregående skole må være yrkesrelatert, det vil si at utdanningen må ha noe med yrkeslivet å gjøre. Det er ikke et krav at utdanningen må ha noe med nåværende stilling å gjøre.


Du har i utgangspunktet ikke rett på lønn dersom du får innvilget permisjon, men du kan for noen studier søke Statens lånekasse om stipend og/eller studielån.


Arbeidsgiver kan nekte deg utdanningspermisjon dersom det vil være til hinder for arbeidsgivers forsvarlige planlegging av drift og personal disponeringer. Får man avslag og er uenig kan saken bringes inn for tvisteløsningsnemnda senest fire uker fra arbeidsgivers svarfrist er utløpt.Relaterte innlegg

Se alle

En oppsigelse må være saklig begrunnet for at den skal gjelde. Hva betyr egentlig «saklig grunn» til oppsigelse? For det første så betyr det at du må ha gjort noe kvalifisert galt slik at du ikke oppf

Krav til formalitetene ved oppsigelse varierer ut fra hva man skal si opp. Hvis du skal si opp et abonnement så kommer det litt an på avtalevilkårene som gjelder i abonnementet. Stort sett godtar de f

Har du et spørsmål?

Bli kvitt bekymringene dine nå! Bestill en uforpliktene samtale for kun 199kr.

Vi kan i løpet av denne samtalen finne ut om advokatkostnadene i din sak er dekket av det offentlige eller private forsikringer.

Back to Top

BACK TO TOP

bottom of page