top of page

Nabo ansvar ved naturskade

Oppdatert: 16. mar.

Hovedregelen i erstatningsretten er at dersom du skal bli gjort erstatningsansvarlig for en skade påført din nabo sin eiendom så må du ha opptrådt klanderverdig. Et eksempel kan være at du lar ting ligge å slenge ute til tross for at du det kommer en orkan.


Noen ganger så er det fastmonterte ting som rives løs av kraftig vind. Såfremt tingen var forsvarlig montert så kan du neppe klandres for at vinden tok tak i det, rev det løst og kastet det på din nabos eiendom.Dette ligger i kjernen av det vi kaller force majeure. Det betyr at personer som ellers ville vært ansvarlig blir fritatt for ansvar fordi årsaken til skaden skyldes naturkatastrofe, krig eller andre ekstraordinære hendelser utenfor partenes kontroll.


Så spørsmålet da blir hvem skal betale for skaden hvis forsvarlig fastmonterte ting rives løs og skader naboens ting.


I slike tilfeller bør den som har fått skade ta kontakt med sitt forsikringsselskap fordi det er han som eier den ødelagte tingen. Alle forsikringsselskaper i Norge er knyttet til Norsk Naturskadefond som garanterer erstatning ved naturskade. Da med noen begrensninger. Evt. egenandel kan variere fra forsikringsselskap til forsikringsselskap.Relaterte innlegg

Se alle

Dersom du får skade på kjøretøy så kan du sannsynligvis kreve erstatning gjennom forsikringen din. Erstatningskrav mot entreprenøren eller veivesenet kan imidlertid være aktuelt dersom vi forutsetter

"Jeg kjørte på riksveien, det var veiarbeid og jeg fikk steinsprutskade på bilen. Deler av veien var belagt med grus på grunn av veiarbeidet. Det var nedsatt fart og vi holdt fartsgrensen. Det var da

Har du et spørsmål?

Bli kvitt bekymringene dine nå! Bestill en uforpliktene samtale for kun 199kr.

Vi kan i løpet av denne samtalen finne ut om advokatkostnadene i din sak er dekket av det offentlige eller private forsikringer.

Back to Top

BACK TO TOP

bottom of page