top of page

Lang saksbehandlingstid i det offentlige

Forvaltningsloven § 11a sier at et saksbehandlingen ikke skal ta uforholdsmessig lang tid. Hvis det vil ta lang tid så skal forvaltningen gi et foreløpig svar.


Hva som menes med «uforholdsmessig lang tid» må etter rettspraksis forstås som hva folk i sin alminnelighet forventer.


I rundskriv datert 1. Nov. 1997 (oppdatert 5. Aug. 2022) står det:

“Justisdepartementet har uttalt at mer enn to uker må oppfattes som uforholdsmessig lenge når det gjelder svar på kurante henvendelser, og mer enn en måned når det gjelder søknader om tillatelser. I det foreløpige svaret skal det gjøres rede for grunnen til utsettelsen og angis når svar kan ventes. Foreløpig svar kan unnlates dersom det er åpenbart unødvendig. Dersom opprinnelig lovet svartid er utløpt skal det sendes ut ny orientering.”Relaterte innlegg

Se alle

Dette spørsmålet reguleres ikke bare av de norske rettsreglene, men også EØS-regler som Norge er forpliktet til å følge. En av disse EØS-reglene er forordning (EU) 1107/2006 om funksjonshemmedes og be

Har du et spørsmål?

Bli kvitt bekymringene dine nå! Bestill en uforpliktene samtale for kun 199kr.

Vi kan i løpet av denne samtalen finne ut om advokatkostnadene i din sak er dekket av det offentlige eller private forsikringer.

Back to Top

BACK TO TOP

bottom of page