top of page

Lang saksbehandlingstid i det offentlige

Forvaltningsloven § 11a sier at et saksbehandlingen ikke skal ta uforholdsmessig lang tid. Hvis det vil ta lang tid så skal forvaltningen gi et foreløpig svar.


Hva som menes med «uforholdsmessig lang tid» må etter rettspraksis forstås som hva folk i sin alminnelighet forventer.


I rundskriv datert 1. Nov. 1997 (oppdatert 5. Aug. 2022) står det:

“Justisdepartementet har uttalt at mer enn to uker må oppfattes som uforholdsmessig lenge når det gjelder svar på kurante henvendelser, og mer enn en måned når det gjelder søknader om tillatelser. I det foreløpige svaret skal det gjøres rede for grunnen til utsettelsen og angis når svar kan ventes. Foreløpig svar kan unnlates dersom det er åpenbart unødvendig. Dersom opprinnelig lovet svartid er utløpt skal det sendes ut ny orientering.”Comments


Har du et spørsmål?

CTA Bilde til artikler.png
Back to Top

BACK TO TOP

bottom of page