top of page

Kan arbeidsgiver lese jobbmailen

Oppdatert: 16. mar.

Jobbmail skal i utgangspunktet være jobbrelatert og ikke av privat art.

Arbeidsgiver har rett til å sjekke de ansattes e-poster når han har et saklig behov, for eksempel for å følge opp kunder når arbeidstakeren er syk eller på ferie.


Fordi arbeidsgiver ikke kan utelukke at det finnes private elementer i e-posten så må arbeidsgiver først innhente samtykke fra den ansatte før han sjekker e-posten, se personopplysningsloven § 88. Det kan jo for eksempel være at en god venn sender en privat e-post til jobbmailen og det har du som arbeidstaker ikke helt kontroll over.


Man kan derfor ikke utelukke at det finnes private elementer mail-systemet til en ansatt.

I slike tilfeller kan det være lurt å opprette en egen mappe som du kaller «privat» slik at arbeidsgiver lett kan skille mellom jobbrelatert og privat epostfordi arbeidsgiver har ikke lov å sjekke din private innboks.


Men selv om du oppretter en mappe som du kaller «privat» så må du være oppmerksom på at det kan være din arbeidsgiver har laget retningslinjer som forbyr private e-poster i jobbmailen din og da må du respektere dette. Hvis du bryter en instruks på dette området kan du risikere advarsel eller i verste fall oppsigelse. Mitt råd er at det alltid vil være tryggest å bruke en privat e-postadresse til private formål.


Arbeidsgiver har ikke lov til å sjekke din private epost med mindre det er sterke grunner til det. Et eksempel på sterke grunner kan være mistanke om at du lekker bedriftshemmeligheter eller gjør noe annet ulovlig. I så fall må den ansatte og gjerne tillitsvalgt varsles på forhånd før man går gjennom privat e-post.


Det må så gjøres en konkret interesseavveining om hvilke hensyn som veier tyngst, hensynet til personvernet eller hensynet til bedriften. Dersom arbeidsgiver åpner privat e-post uten å følge riktig fremgangsmåte så kan det føre til bøter, erstatningsansvar og i verste fall fengsel.Relaterte innlegg

Se alle

En oppsigelse må være saklig begrunnet for at den skal gjelde. Hva betyr egentlig «saklig grunn» til oppsigelse? For det første så betyr det at du må ha gjort noe kvalifisert galt slik at du ikke oppf

Krav til formalitetene ved oppsigelse varierer ut fra hva man skal si opp. Hvis du skal si opp et abonnement så kommer det litt an på avtalevilkårene som gjelder i abonnementet. Stort sett godtar de f

Har du et spørsmål?

Bli kvitt bekymringene dine nå! Bestill en uforpliktene samtale for kun 199kr.

Vi kan i løpet av denne samtalen finne ut om advokatkostnadene i din sak er dekket av det offentlige eller private forsikringer.

Back to Top

BACK TO TOP

bottom of page