top of page

Hvordan slette betalingsanmerkning?


Betalingsanmerkninger skal aldri være registrert mer enn fire år. Dersom du opplever at det fortsatt er anmerkninger på deg etter at det er gått fire år så kan du ta direkte kontakt med kredittopplysningsbyrået. Det hender fra tid til annen at de glemmer å slette anmerkninger som skulle vært slettet. Du også kan ta kontakt med namsmannen i ditt distrikt for å sjekke dette. Det forekommer også at anmerkninger registreres ved en feil eller at man er uenig i kravet men bør man sende en skriftlig innsigelse overfor inkassobyrået eller kreditoren.

Hvis årsaken til en eventuell ny betalingsanmerkning skyldes at du har opparbeidet deg ny gjeld som ikke er betalt så vil den beste måten å kvitte seg med anmerkningen på være å betale inn hele kravet mot at inkassobyrået lover å slette anmerkningen. I så fall må du snakke med inkassobyrået eller kreditoren.

Men husk at selv om betalingsanmerkninger er slettet så er det ingen garanti for at du får lån. Dette er fordi bankene vurderer hver enkelt lånesøknad individuelt og man må ha økonomi til å betjene lånet. I noen tilfeller krever banken også at man stiller sikkerhet før de gir lån.Commenti


Har du et spørsmål?

CTA Bilde til artikler.png
Back to Top

BACK TO TOP

bottom of page