top of page

Grenser for ytringer i sosiale medier

Hvis man kun ser på de juridiske reglene for ytringsfrihet så er det lov til å mene nesten hva som helst. Det er likevel ikke lov til å true noen, trakassere noen, utøve hensynsløs adferd, diskriminere noen og heller ikke komme med hatefulle utsagn. Det er heller ikke lov til å ytre seg i form av grov pornografi.

Å publisere bilder av andre og deretter tagge dem er ikke greit, med mindre du har fått tillatelse av personen det gjelder før du legger ut bilder. Dette er de rettslige rammer for ytringsfriheten.

De fleste sosiale medier har i tillegg egne standarder for hva de godtar av innlegg og hva som ikke aksepteres. Facebook tillater blant annet ikke ufølsomt innhold som kan virke støtende, falske nyheter eller mobbing. For å vite hvilke retningslinjer som gjelder for det sosiale mediet som du bruker så må du se under innstillingene og retningslinjer. Nevner for ordens skyld at Facebook har et eget «hjelpesenter» som kan bidra med informasjon hvis du opplever mobbing på deres medium.

Dersom din arbeidsplass har egne sosiale kanaler som de ønsker at ansatte bruker, så må du sette deg inn i eventuelle regler som arbeidsgiver har bestemt for disse mediene.

Når det gjelder sosiale normer så er det mange meninger om skikk og bruk. Selv om vi ikke nødvendigvis bryter reglene for ytringsfrihet, så bør man som hovedregel ytre seg saklig og være varsom når man skal kritisere andre i offentlig rom. Husk at skriftlig kommentarer kan være lettere å misforstå enn kommunikasjon ansikt til ansikt.

Hvordan påvirker ytringsfriheten bestemte grupper? Alle kulturer og miljøer blir påvirket av mengden.

Ifølge en studie, som ble utført av det amerikanske Pew Research Center, så fremhevet denne studien risiko for en slags sosial kontroll og at vi mennesker ikke blir flinkere til å debattere egne meninger i sosiale medier, men i stedet blir redd for å si en mening som vi tror at flertallet ikke vil godta. Det pekes særlig på at personer som selv har opplevd latterliggjøring og ekskludering vil la være å si hva de egentlig mener av frykt for å bli isolert av andre.

Vi kan kanskje si det slik at personer i et avgrenset miljø, som har en sterk sosial rolle, kan komme til å dominere miljøets meninger og ytringer. Så en mulig konklusjon kan være at jo sterkere posisjon man har i et miljø desto mer ansvar må man vise når man ytrer seg.Comments


Har du et spørsmål?

CTA Bilde til artikler.png
Back to Top

BACK TO TOP

bottom of page