top of page

Gi juling som selvforsvar?

Oppdatert: 3. mar. 2023

Nei, det er ikke selvforsvar å oppsøke en annen person som har truet deg og deretter banke ham opp. Hvis du banker ham opp fordi han kanskje kommer til å oppsøke deg så er det jo du som blir straffet i stedet for ham.


Selvforsvar må ses i sammenheng med nødvergeretten. At man handler i nødverge kan f.eks. bety at man må gjøre noe straffbart for å forhindre alvorlig skade.


Selv om det skulle være nødverge, så er det også en regel som sier at du ikke må gå for langt (uforholdsmessighet mellom krenkelse og forsvar). Et eksempel på at man går for langt er hvis man dreper en person for å hindre at han klapser deg på kinnet. Det å drepe er jo ikke nødvendig for å forhindre klapsen, fordi du kan hindre det på mindre inngripende måter.


Hvis man mottar en trussel, så bør man ta det opp med politiet. Du kan også ta kontakt med advokat eller politiet for å vurdere om det er grunnlag for å kreve besøksforbud.Comments


Har du et spørsmål?

CTA Bilde til artikler.png
Back to Top

BACK TO TOP

bottom of page