top of page

Familiegjenforening med to koner?

Nei, det er ikke lov å ha to koner i Norge. Det står i ekteskapsloven § 4 at «Ingen kan inngå ekteskap så lenge et tidligere ekteskap eller registrert partnerskap består». I straffeloven § 262 kan man straffes med fengsel inntil ett år dersom man begår bigami eller polygami.

Det er heller ikke lov for en nordmann å gifte seg i utlandet når han er gift fra før. Det er faktisk også straffbart for en utlending å begå bigami i utlandet når han bor i Norge, se straffeloven § 5 nr. 4 jf. Ot.prp.nr. 100 (2005-2006).Commentaires


Har du et spørsmål?

CTA Bilde til artikler.png
Back to Top

BACK TO TOP

bottom of page