top of page

Trenger jeg særeie for arv før jeg giftet meg?

Dersom du overtok hytten som arv før dere giftet dere så faller dette under reglene om skjevdeling i ekteskapsloven § 59. Der står det:


«Verdien av formue som klart kan føres tilbake til midler som en ektefelle hadde da ekteskapet ble inngått eller senere har ervervet ved arv, eller ved gave fra den andre ektefellen, kan kreves holdt utenfor delingen».


Det er defor ikke nødvendig med ektepakt (særeie) for å oppnå rett til å holde arven utenfor deling ved evt. skilsmisse eller arveoppgjør.


Det kan være lurt å ta vare på dokumentasjon som viser at du har mottatt hytten som arv. Da kan man unngå senere diskusjoner om hva som har vært arv og ikke.Comments


Har du et spørsmål?

CTA Bilde til artikler.png
Back to Top

BACK TO TOP

bottom of page