top of page

Lov å sykle med promille?

Oppdatert: 20. apr.Promillekjøring på sykkel


Det er ingen promillegrenser på sykkel, men du kan likevel bli straffet om du er overstadig beruset og sykler i trafikken. Veitrafikkloven § 21 har lenge blitt tolket utvidende og man har lenge forstått det slik at sykling med promille gjør en person uskikket til å beholde førerkortet.


Det er likevel ingen automatikk i dette og her må det gjøres en konkret helhetsvurdering om promillesyklingen gjør personen uskikket i det konkrete tilfellet. Hvis personen tidligere har hatt mange anmerkninger i trafikken eller har hatt problem med promillekjøring tidligere, så kan det være relevant i denne helhetsvurderingen. Selv om du ikke skulle miste lappen, så kan du likevel få en bot.


Sykler du i påvirket tilstand og det skjer en ulykke, slik at du skader andre mennesker eller ting, så kan du bli erstatningsansvarlig for skaden. Mange forsikringsselskap gjør en avkortning i utbetalingen dersom du må erstatte noe du har gjort i fylla. Så mitt råd er at man utviser forsiktighet når det gjelder sykling og alkohol.


Hvis det skjer en ulykke på sykkel (gjelder også bil) så må du ikke drikke alkohol de neste 6 timene etter ulykken. Hvis det blir politietterforskning etterpå så nytter det ikke å si at du drakk alkoholen etterpå hvis etterforskningen skjer innenfor de første 6 timene etter ulykken.


Hvis du drikker alkohol før det er gått 6 timer så kan politiet legge til grunn at du var påvirket under ulykken, selv om du ikke var det (med mindre du kan bevise at du var edru ved ulykken og det er ofte vanskelig å bevise). Dette står i vegtrafikkloven § 22, annet ledd.


Promillekjøring på El-Sparkesykkel


Fra 15. juni 2022 er det nye regler for bruk av elsparkesykkel. Dette betyr at elsparkesykler nå defineres som motorkjøretøy. Den alminnelige promillegrensen på 0,2 skal gjelde også for ruspåvirket kjøring med små elektriske kjøretøy. I tillegg er aldersgrensen for elsparkesykkel 12 år.


Høyesterett mener likevel at det skal være en forskjell i straffereaksjonen når det gjelder

elsparkesykkel i forhold til promillekjøring med bil. Høyesterett mener at elsparkesykkel er mer sammenliknbar til moped enn bil og derfor at straffereaksjonen bør være lavere enn bil. I den konkrete saken (HR-2023-298-A) hadde mannen promille på 0,8 og fikk en bot på kr 15 000. Han mistet ikke førerkortet på bil etter vegtrafikkloven § 33.
Relaterte innlegg

Se alle

Har du et spørsmål?

Bli kvitt bekymringene dine nå! Bestill en uforpliktene samtale for kun 199kr.

Vi kan i løpet av denne samtalen finne ut om advokatkostnadene i din sak er dekket av det offentlige eller private forsikringer.

Back to Top

BACK TO TOP

bottom of page