top of page

Kan utleier endre regulering av leiepris?

Oppdatert: 3. mar.

Utleier kan på visse vilkår endre til markedsleie selv om leiekontrakten er indeksregulert. I leieforhold velger man konsumprisindeks hvis det er aktuelt, jf. husleieloven § 4-2 bokstav a.


Endringer til markedsleie i slike tilfeller forutsetter bl.a. at leietaker blir varslet om en slik endring minst seks måneder fra leieforholdet passerte 2 ½ år, noe som betyr at regulering til markedsleie tidligst kan skje tre år etter at leieforholdet startet.


I denne perioden kan det ikke ha skjedd andre prisendringer enn indeksreguleringen. Dette følger av husleieloven § 4-3, første ledd, første punktum.

Relaterte innlegg

Se alle

Hvis din nabo ikke har noe annet sted å gjøre av snøen enn å kaste det inn på din eiendom, så er dette noe du må tåle selv om det kan være irriterende. Naboloven setter likevel grenser for hva du skal

Man kan ikke gjøre som man vil selv om det er din private eiendom. Det er krav om førerkort også på privat eiendom. Hvis du lar noen som er yngre enn 16 år øvelseskjøre på din eiendom, så risikerer ha

Hvis husverten henter posten og f.eks. legger den på trappen så er det ikke direkte straffbart etter straffeloven § 205 om krenkelse av retten til privat kommunikasjon, siden han ikke skaffer seg tilg

Har du et spørsmål?

Bli kvitt bekymringene dine nå! Bestill en uforpliktene samtale for kun 199kr.

Vi kan i løpet av denne samtalen finne ut om advokatkostnadene i din sak er dekket av det offentlige eller private forsikringer.

Back to Top

BACK TO TOP

bottom of page