top of page

Kan utleier endre regulering av leiepris?

Oppdatert: 3. mar. 2023

Utleier kan på visse vilkår endre til markedsleie selv om leiekontrakten er indeksregulert. I leieforhold velger man konsumprisindeks hvis det er aktuelt, jf. husleieloven § 4-2 bokstav a.


Endringer til markedsleie i slike tilfeller forutsetter bl.a. at leietaker blir varslet om en slik endring minst seks måneder fra leieforholdet passerte 2 ½ år, noe som betyr at regulering til markedsleie tidligst kan skje tre år etter at leieforholdet startet.


I denne perioden kan det ikke ha skjedd andre prisendringer enn indeksreguleringen. Dette følger av husleieloven § 4-3, første ledd, første punktum.

Comentários


Har du et spørsmål?

CTA Bilde til artikler.png
Back to Top

BACK TO TOP

bottom of page