top of page

Inkasso for fremtidige krav


"Jeg har ikke betalt en regning som gjelder medlemskontingent for neste år og har fått purring. Er det lov å sende inkasso for medlemskontingent som gjelder neste år?"

 

Kreditor kan ikke sende purring før kravet er forfalt. Etter at det er sendt purring så må det gå rimelig tid, vanligvis 14 dager, før saken kan sendes til inkasso.

Det avgjørende er altså ikke om kravet gjelder medlemskap neste år eller i år – det avgjørende er hva som er forfallsdato og om kreditor har varslet inkasso i rimelig tid før saken sendes til inkasso.

Kreditor kan ikke varsle om inkasso før kravet er forfalt. Du kan sjekke betalingsbetingelsene der du er medlem og se om det er riktig at kontingenten som gjelder neste år forfaller allerede i år.Comments


Har du et spørsmål?

CTA Bilde til artikler.png
Back to Top

BACK TO TOP

bottom of page