top of page

Hva er ulovlige spørsmål fra arbeidsgiver i jobbintervju?

Hovedregel er: Hvis arbeidsgiver ikke kan vektlegge det han spør om ved ansettelse, er det også forbudt å spørre om det.


Eksempler på hva han ikke kan spørre om er om du har planer om å få barn. Årsaken til at det er ulovlig å spørre om dette er fordi arbeidsgiver ikke har lov til å legge vekt på om du skal få barn eller ikke.


I diskrimineringslovene står det flere ting som arbeidsgiver ikke har lov til å legge vekt på ved ansettelse, f.eks. din religion, seksuell orientering eller funksjonsnedsettelse.


Unntak kan være at arbeidsgiver må få lov til å spørre om forhold som har betydning for tilrettelegging ved funksjonshemming. Hvis arbeidsgiver skal tilrettelegge noe så må han nødvendigvis vite hva det er han skal tilrettelegge, men dette kan i de fleste tilfeller avklares etter ansettelsen. Det kan gjelde visse unntak for bestemte yrker som fraviker det som er nevnt i denne artikkelen.Comentarios


Har du et spørsmål?

CTA Bilde til artikler.png
Back to Top

BACK TO TOP

bottom of page