top of page

Har du lånt ut penger og ikke fått tilbakebetaling?

Vanlige pengekrav foreldes normalt etter tre år fra forfallsdato, jf. foreldelsesloven § 2. Foreldelsen avbrytes dersom du tar rettslig skritt for å sikre kravet før det var gått tre år. Hvis kravet er foreldet så har du ingen rettskrav på tilbakebetaling, men det er likevel ingenting i veien for at skyldner moralsk sett gjør opp sin gjeld etter avtalen.

Når man låner ut penger så er det vanlig å skrive et gjeldsbrev. I foreldelsesloven § 5 står det at «Når det er utstedt gjeldsbrev for en fordring…, er foreldelsesfristen 10 år». Renter av lånet foreldes imidlertid tre år fra forfallsdato.

Det er mulig å sikre kravet ved å avtale pant i eiendeler. Den som tar pant oppnår dermed sikkerhet for sitt krav fordi sikkerhet i ting normalt ikke foreldes. Hvis låntakeren ikke betaler etter at gjeldsbrevet er foreldet så kan man realisere pantet ved å selge tingen slik at du som kreditor får oppgjør.Comments


Har du et spørsmål?

CTA Bilde til artikler.png
Back to Top

BACK TO TOP

bottom of page