top of page

Har du lånt ut penger og ikke fått tilbakebetaling?

Vanlige pengekrav foreldes normalt etter tre år fra forfallsdato, jf. foreldelsesloven § 2. Foreldelsen avbrytes dersom du tar rettslig skritt for å sikre kravet før det var gått tre år. Hvis kravet er foreldet så har du ingen rettskrav på tilbakebetaling, men det er likevel ingenting i veien for at skyldner moralsk sett gjør opp sin gjeld etter avtalen.

Når man låner ut penger så er det vanlig å skrive et gjeldsbrev. I foreldelsesloven § 5 står det at «Når det er utstedt gjeldsbrev for en fordring…, er foreldelsesfristen 10 år». Renter av lånet foreldes imidlertid tre år fra forfallsdato.

Det er mulig å sikre kravet ved å avtale pant i eiendeler. Den som tar pant oppnår dermed sikkerhet for sitt krav fordi sikkerhet i ting normalt ikke foreldes. Hvis låntakeren ikke betaler etter at gjeldsbrevet er foreldet så kan man realisere pantet ved å selge tingen slik at du som kreditor får oppgjør.Relaterte innlegg

Se alle

Nei, om du går konkurs så forsvinner ikke gjelden. Konkurs betyr bare at kreditorene tar beslag i dine verdier, omsetter dem til penger og fordeler pengene seg imellom. Hvis verdiene ikke dekker hele

"Jeg har ikke betalt en regning som gjelder medlemskontingent for neste år og har fått purring. Er det lov å sende inkasso for medlemskontingent som gjelder neste år?" Kreditor kan ikke sende purring

Har du et spørsmål?

Bli kvitt bekymringene dine nå! Bestill en uforpliktene samtale for kun 199kr.

Vi kan i løpet av denne samtalen finne ut om advokatkostnadene i din sak er dekket av det offentlige eller private forsikringer.

Back to Top

BACK TO TOP

bottom of page