top of page

Barnepasser syk og forhold til arbeidsgiver

"Har jeg rett til lønn fra arbeidsgiver ved fravær som skyldes barnepasserens sykdom?"

 

Hvis du har vært ansatt mer enn fire uker så har du krav på omsorgspenger hvis barnepasseren eller ditt barn har blitt syk. Omsorgspenger beregnes på samme måte som sykepenger. Kortere ansettelsesforhold enn fire uker gir ikke rett til omsorgspenger.

Dersom arbeidsgiver er ansvarlig for å betale omsorgspengene så kan du benytte egenmelding de 10 første dagene. Etter folketrygdloven § 9-6 er det en grense på 10 dager hvis du har ansvar for ett barn, 15 dager hvis du har ansvar for to barn og 20 eller 30 dager dersom du har alene omsorg. Her finnes endel særregler, men jeg går ikke nærmere inn på disse her. Frilansere har ikke krav på omsorgspenger de ti første dagene med mindre de har et kronisk sykt eller funksjonshemmet barn over 12 år.

Barnepasserens sykdom må dokumenteres med egenmelding eller legeerklæring.Comments


Har du et spørsmål?

CTA Bilde til artikler.png
Back to Top

BACK TO TOP

bottom of page