top of page

Barnepasser syk og forhold til arbeidsgiver

"Har jeg rett til lønn fra arbeidsgiver ved fravær som skyldes barnepasserens sykdom?"

 

Hvis du har vært ansatt mer enn fire uker så har du krav på omsorgspenger hvis barnepasseren eller ditt barn har blitt syk. Omsorgspenger beregnes på samme måte som sykepenger. Kortere ansettelsesforhold enn fire uker gir ikke rett til omsorgspenger.

Dersom arbeidsgiver er ansvarlig for å betale omsorgspengene så kan du benytte egenmelding de 10 første dagene. Etter folketrygdloven § 9-6 er det en grense på 10 dager hvis du har ansvar for ett barn, 15 dager hvis du har ansvar for to barn og 20 eller 30 dager dersom du har alene omsorg. Her finnes endel særregler, men jeg går ikke nærmere inn på disse her. Frilansere har ikke krav på omsorgspenger de ti første dagene med mindre de har et kronisk sykt eller funksjonshemmet barn over 12 år.

Barnepasserens sykdom må dokumenteres med egenmelding eller legeerklæring.Relaterte innlegg

Se alle

En oppsigelse må være saklig begrunnet for at den skal gjelde. Hva betyr egentlig «saklig grunn» til oppsigelse? For det første så betyr det at du må ha gjort noe kvalifisert galt slik at du ikke oppf

Krav til formalitetene ved oppsigelse varierer ut fra hva man skal si opp. Hvis du skal si opp et abonnement så kommer det litt an på avtalevilkårene som gjelder i abonnementet. Stort sett godtar de f

Har du et spørsmål?

Bli kvitt bekymringene dine nå! Bestill en uforpliktene samtale for kun 199kr.

Vi kan i løpet av denne samtalen finne ut om advokatkostnadene i din sak er dekket av det offentlige eller private forsikringer.

Back to Top

BACK TO TOP

bottom of page