top of page

Arbeide mer enn fulltid i to firmaer samtidig

Oppdatert: 16. mar.

Arbeidstaker kan i prinsippet ha to arbeidsforhold som tilsammen utgjør mer enn 100% stilling hver uten at det kommer i strid med arbeidstidsbestemmelsene.


Dette er fordi arbeidstidsbestemmelsene kun gjelder én arbeidsgiver, dvs. at du kan ikke jobbe 200% i samme firma, men du kan jobbe 100% hos den ene og 100% hos den andre. Men det forutsetter at du ikke jobber i transportbransjen og at du heller ikke er under 18 år, for da gjelder særlige regler.


Du må også sjekke arbeidskontrakten din. Hvis det står i arbeidskontrakten at du ikke får lov til å jobbe flere steder eller for eksempel ikke kan ta jobb i konkurrerende virksomhet så må du ta hensyn til det. Her må man også se på hvilke lojalitetsplikter som eventuelt kan forventes for arbeidsforholdet.


Noe annet som er viktig er at du må tenke nøye gjennom om du tror du vil klare å oppfylle dine forpliktelser i begge arbeidsforhold når du skal jobbe så mye. Hvis du ikke greier å gjøre jobben enten hos A eller B, fordi du jobber så mye, så kan du risikere å bli sagt opp fordi du ikke gjør dine plikter etter arbeidskontrakten. Sist men ikke minst bør man også tenke over hvilken belastning dette vil ha for egen helse og de som er rundt deg.Relaterte innlegg

Se alle

En oppsigelse må være saklig begrunnet for at den skal gjelde. Hva betyr egentlig «saklig grunn» til oppsigelse? For det første så betyr det at du må ha gjort noe kvalifisert galt slik at du ikke oppf

Krav til formalitetene ved oppsigelse varierer ut fra hva man skal si opp. Hvis du skal si opp et abonnement så kommer det litt an på avtalevilkårene som gjelder i abonnementet. Stort sett godtar de f

Har du et spørsmål?

Bli kvitt bekymringene dine nå! Bestill en uforpliktene samtale for kun 199kr.

Vi kan i løpet av denne samtalen finne ut om advokatkostnadene i din sak er dekket av det offentlige eller private forsikringer.

Back to Top

BACK TO TOP

bottom of page