top of page
AdobeStock_411176897_web.jpg

Oppsigelse

Vi har lang erfaring med arbeidstvister og har bistått både arbeidsgivere og arbeidstakere i oppsigelsessaker.

Oppsigelsesguide

Ved å svare på noen enkle spørsmål kan du få informasjon som passer din situasjon. 

Jeg har blitt oppsagt - hva gjør jeg?

Her får du tre viktige tips hvis du har blitt oppsagt fra jobben:

1.      Ikke håndter situasjonen alene

Når man blir innkalt til et drøftelsesmøte for å drøfte en mulig oppsigelse, så skjer det noe med oss. Det er ikke uvanlig at den som opplever dette kommer i en sjokkliknende tilstand. Når man befinner seg i en slik tilstand så bør man ikke treffe viktige avgjørelser alene. Likevel er det mange som forsøker å løse situasjonen på egenhånd. De tenker kanskje som så at de vil vise arbeidsgiver at de ikke er ute etter konflikt, kanskje i håp om at dette skal dempe arbeidsgivers lyst til å si opp vedkommende. I de aller fleste tilfeller er dette en dårlig strategi. Ta med en tillitsvalgt eller en annen person som vet hvordan oppsigelsesprosesser fungerer.

2.      Gå på jobb selv om det er vanskelig

Dersom du har blitt sagt opp og er i en forhandlingsprosess, så kan det føles ubehagelig å gå på jobb. Noen bedriftspsykologer har påpekt at oppsigelse ikke bare går ut over selvfølelsen, men kan ramme like hardt som et dødsfall i nær relasjon eller som en skilsmisse. Det er derfor ikke så rart at mange tar seg turen til legen når de blir oppsagt. Da er gjerne veien til sykemelding kort.

Selv om situasjonen er svært vanskelig, så vil det å sykemelde seg ikke være en fordel hvis du mener at du er usaklig oppsagt. Det viktigste for deg i en slik situasjon vil være å vise arbeidsgiver at du kommer til å stå i arbeidet så lenge arbeidskonflikten ikke er løst. Denne retten til å stå i arbeid inntil konflikten er løst er et veldig sterkt kort for deg som er blitt oppsagt. Hvis arbeidsgiver skjønner at du mener alvor og gjør krav på denne rettigheten, så vil det normalt være en styrke i forhandlingene. Hvis du derimot sykemelder deg, så kan det i stedet gi inntrykk av at du har gitt opp kampen og at arbeidsgiver ikke har noe å frykte. Men er du for syk til å arbeide så er du syk, det er noe annet. Poenget mitt er at du bør tenke deg om dersom du ikke er så syk at du må sykemelde deg.

Jeg gjør også oppmerksom på at det ikke er alle som har rett til å stå i stillingen under oppsigelse, for eksempel de som er under prøvetid eller som har blitt avskjediget på dagen.

3.      Vær bevisst på dokumentasjon og regler

I en oppsigelsessituasjon så er det bevis som teller. Hvis du er uenig i din arbeidsgivers begrunnelse for å si deg opp, så må du tenke over hvilke bevis som kan støtte din side av saken. Bevis kan for eksempel være epostkorrespondanse, rapporter, brev, vitner, eller andre håndfaste ting som kan underbygge hva som har skjedd. Hvis det har vært konkrete hendelser som dere er uenig om, så skriv ned nøyaktig hva som har skjedd og ta med dato, klokkeslett, navn og alle detaljer som er viktig for å dokumentere hva du mener har skjedd.

I denne prosessen er det fort gjort å henge seg opp enkeltuttalelser fra arbeidsgiver som kan virke sårende, men som egentlig ikke er viktig for saken. Derfor så vil det nesten alltid være en fornuftig strategi å ta kontakt med en advokat som kan reglene, som kan se ting mer objektivt og hjelpe deg til å fokusere på det som er viktig for saken din. En som kjenner reglene, vil fort kunne se om arbeidsgiver har fulgt spillereglene for oppsigelse og vil vite hvordan du bør gå fram videre i prosessen. En advokat eller tillitsvalgt med kunnskap om oppsigelser vil også kunne hjelpe deg til å forhandle frem en sluttpakke hvis oppsigelsen fremstår berettiget eller gå videre med saken i domstolen hvis oppsigelsen er usaklig. Jo lenger du venter med å be om hjelp, desto mer skade kan skje før din rådgiver kommer på banen. En god regel er å søke hjelp så tidlig i prosessen som mulig. ​​​​​

CTA Bilde til artikler.png

Relaterte artikler ...

Back to Top

TILBAKE TIL TOPPEN

bottom of page