top of page

Nektet adgang til utested - gikk ustødig men edru

Oppdatert: 3. mar.

Alkoholloven § 4-1 pålegger utestedet å nekte adgang til personer som åpenbart er påvirket av rusmidler. Det er heller ikke lov å servere en gjest som åpenbart er beruset, jf. § 4-2. Utestedet har ikke rett til å nekte deg servering når du er edru.


Noen kan være ustødig på grunn av funksjonshemming. Spørsmålet er da om det vil være diskriminerende å nekte en person adgang hvis årsaken til ustø gange skyldes funksjonshemming.


Etter likestillings- og diskrimineringsloven § 37 er det delt bevisbyrde, noe som da innebærer at utestedet skal anses å ha diskriminert personen med mindre noe annet er sannsynliggjort. I et tilfelle ankom politiet ankom stedet og konstaterte at person ikke var ruspåvirket. I det konkrete tilfellet så var det ingen grunn for vakten til å nekte personen adgang på grunn av mistanke om ustadighet som følge av ruspåvirkning.Relaterte innlegg

Se alle

En oppsigelse må være saklig begrunnet for at den skal gjelde. Hva betyr egentlig «saklig grunn» til oppsigelse? For det første så betyr det at du må ha gjort noe kvalifisert galt slik at du ikke oppf

Jeg vet at arbeidsgiver ikke har lov til å diskriminere f.eks. døve/ hørsels-hemmede. Det er nå nedbemanning på jobben og jeg blir sagt opp selv om det er andre som har mindre ansiennitet enn meg. De

Assistert selvdrap og såkalt eutanasi (handling der legen forkorter pasientens liv) er forbudt i Norge. En som medvirker til selvdrap kan etter straffeloven § 277 risikere opp til 15 års fengsel. Den

Har du et spørsmål?

Bli kvitt bekymringene dine nå! Bestill en uforpliktene samtale for kun 199kr.

Vi kan i løpet av denne samtalen finne ut om advokatkostnadene i din sak er dekket av det offentlige eller private forsikringer.

Back to Top

BACK TO TOP

bottom of page