top of page

Nektet adgang til utested - gikk ustødig men edru

Oppdatert: 3. mar. 2023

Alkoholloven § 4-1 pålegger utestedet å nekte adgang til personer som åpenbart er påvirket av rusmidler. Det er heller ikke lov å servere en gjest som åpenbart er beruset, jf. § 4-2. Utestedet har ikke rett til å nekte deg servering når du er edru.


Noen kan være ustødig på grunn av funksjonshemming. Spørsmålet er da om det vil være diskriminerende å nekte en person adgang hvis årsaken til ustø gange skyldes funksjonshemming.


Etter likestillings- og diskrimineringsloven § 37 er det delt bevisbyrde, noe som da innebærer at utestedet skal anses å ha diskriminert personen med mindre noe annet er sannsynliggjort. I et tilfelle ankom politiet ankom stedet og konstaterte at person ikke var ruspåvirket. I det konkrete tilfellet så var det ingen grunn for vakten til å nekte personen adgang på grunn av mistanke om ustadighet som følge av ruspåvirkning.Comments


Har du et spørsmål?

CTA Bilde til artikler.png
Back to Top

BACK TO TOP

bottom of page