top of page

Melde fra om sykefravær - ringe eller tekstmelding?

Oppdatert: 16. mar.

Det er ingen formkrav til fraværsmeldingen, den kan gis på sms, e-post, telefon eller bud om man vil. Arbeidsgiver kan altså ikke nekte deg å sende fraværsmelding per tekstmelding.


Vær oppmerksom på at det kan være avtalt i arbeidsavtalen hvordan du skal melde fra ved sykefravær. Hvis dere har avtalt en bestemt måte dette skal gjøres på, så har arbeidsgiver rett til å kreve at du følger den avtalte fremgangsmåten.


Hvis dette ikke er avtalt, men arbeidsgiver likevel ønsker at du gir beskjed på en bestemt måte, så er det lurt å finne en grei løsning med arbeidsgiveren. Det kan jo være grunner til at han ikke ønsker sms og vi vil jo gjerne være fleksibel om vi kan. Men fleksibiliteten gjelder begge veier og arbeidsgiver bør jo tenke litt på at det skal være praktisk for deg å si fra når du for eksempel er sengeliggende.

Relaterte innlegg

Se alle

En oppsigelse må være saklig begrunnet for at den skal gjelde. Hva betyr egentlig «saklig grunn» til oppsigelse? For det første så betyr det at du må ha gjort noe kvalifisert galt slik at du ikke oppf

Krav til formalitetene ved oppsigelse varierer ut fra hva man skal si opp. Hvis du skal si opp et abonnement så kommer det litt an på avtalevilkårene som gjelder i abonnementet. Stort sett godtar de f

Arbeidsgiver kan som hovedregel ikke kreve at arbeidsøker legger frem dokumentasjon om helsen og skal heller ikke spørre arbeidssøker om dette. Det er unntak hvis helseopplysningene er helt nødvendig

Har du et spørsmål?

Bli kvitt bekymringene dine nå! Bestill en uforpliktene samtale for kun 199kr.

Vi kan i løpet av denne samtalen finne ut om advokatkostnadene i din sak er dekket av det offentlige eller private forsikringer.

Back to Top

BACK TO TOP

bottom of page