top of page

Melde fra om sykefravær - ringe eller tekstmelding?

Oppdatert: 16. mar. 2023

Det er ingen formkrav til fraværsmeldingen, den kan gis på sms, e-post, telefon eller bud om man vil. Arbeidsgiver kan altså ikke nekte deg å sende fraværsmelding per tekstmelding.


Vær oppmerksom på at det kan være avtalt i arbeidsavtalen hvordan du skal melde fra ved sykefravær. Hvis dere har avtalt en bestemt måte dette skal gjøres på, så har arbeidsgiver rett til å kreve at du følger den avtalte fremgangsmåten.


Hvis dette ikke er avtalt, men arbeidsgiver likevel ønsker at du gir beskjed på en bestemt måte, så er det lurt å finne en grei løsning med arbeidsgiveren. Det kan jo være grunner til at han ikke ønsker sms og vi vil jo gjerne være fleksibel om vi kan. Men fleksibiliteten gjelder begge veier og arbeidsgiver bør jo tenke litt på at det skal være praktisk for deg å si fra når du for eksempel er sengeliggende.

Comentarios


Har du et spørsmål?

CTA Bilde til artikler.png
Back to Top

BACK TO TOP

bottom of page