top of page

Lov å bruke finlandshette eller niqab i utdrikningslag?

Oppdatert: 3. mar. 2023

Finlandshette i byen så er svaret nei. Det står i politiloven § 11 femte ledd at «Det er forbudt for deltakere i et arrangement … å opptre maskert, unntatt for deltakere i skuespill, maskerade eller liknende». Jeg vil mene at utdrikningslag er et arrangement som faller utenfor ordlyden «eller liknende».


Hvis man i tillegg går fram på en måte som får folk til å tro at man er ranere, slik at det skaper frykt, så kan man bli straffet for det. Så bruk gjerne hodet til å finne på noe lurt, men ikke bruk hodet til finlandshette i byen. Det er ikke så lurt.


Til det andre alternativet, om det er lov å bruke niqab, så er svaret i utgangspunktet ja fordi det er et religiøst plagg og fremkaller derfor ikke frykt for ran slik finlandshette gjerne assosieres med.コメント


Har du et spørsmål?

CTA Bilde til artikler.png
Back to Top

BACK TO TOP

bottom of page