top of page

Kan man gi mindreårige alkohol i utlandet (Danmark)?

Oppdatert: 3. mar. 2023

Det er tillatt å følge aldersgrensen fastsatt i utlandet.

Hvis vi tar Danmark som eksempel. Der kan personer fra 16 år drikke alkohol inntil 16,5% alkoholinnhold. Det er imidlertid ikke lov å servere personer under 18 år når man er ute, så aldersgrensen nevnt her gjelder kun privat servering.


Det er etter vår oppfatning ansvarlig at foreldre er tilstede hvis de gir sine mindreårige barn alkohol i utlandet slik at barna ikke drikker uten tilsyn.

Et annet spørsmål er om det kan være lurt å holde på de norske grensene selv om man er i utlandet. Det er tross alt disse grensene barnet skal forholde seg til når de kommer hjem og det er også en grunn til at grensene er satt slik de er i Norge.


Det blir et spørsmål som foreldrene selv må ta stilling til. Foreldre har lov til å nekte sitt mindreårige barn å drikke alkohol i utlandet dersom foreldrene mener en slik restriksjon er til barnets beste.Comments


Har du et spørsmål?

CTA Bilde til artikler.png
Back to Top

BACK TO TOP

bottom of page