top of page

Kan jeg motta sykepenger hvis jeg får dekket lønnstapet?

Oppdatert: 16. mar.

Nei, du har bare rett på sykepenger så lenge du har et faktisk lønnstap. Dette følger av folketrygdloven § 8-18 fjerde ledd jf. § 8-17 siste ledd.


Du har bare rett til sykepenger dersom du i sykeperioden skulle hatt lønn. Det er fordi sykepenger er en slags erstatning for lønnstapet ditt og da forutsetter det at du faktisk har tapt lønn.Relaterte innlegg

Se alle

Forvaltningsloven § 11a sier at et saksbehandlingen ikke skal ta uforholdsmessig lang tid. Hvis det vil ta lang tid så skal forvaltningen gi et foreløpig svar. Hva som menes med «uforholdsmessig lang

Dette spørsmålet reguleres ikke bare av de norske rettsreglene, men også EØS-regler som Norge er forpliktet til å følge. En av disse EØS-reglene er forordning (EU) 1107/2006 om funksjonshemmedes og be

Har du et spørsmål?

Bli kvitt bekymringene dine nå! Bestill en uforpliktene samtale for kun 199kr.

Vi kan i løpet av denne samtalen finne ut om advokatkostnadene i din sak er dekket av det offentlige eller private forsikringer.

Back to Top

BACK TO TOP

bottom of page