top of page

Kan jeg motta sykepenger hvis jeg får dekket lønnstapet?

Oppdatert: 16. mar. 2023

Nei, du har bare rett på sykepenger så lenge du har et faktisk lønnstap. Dette følger av folketrygdloven § 8-18 fjerde ledd jf. § 8-17 siste ledd.


Du har bare rett til sykepenger dersom du i sykeperioden skulle hatt lønn. Det er fordi sykepenger er en slags erstatning for lønnstapet ditt og da forutsetter det at du faktisk har tapt lønn.コメント


Har du et spørsmål?

CTA Bilde til artikler.png
Back to Top

BACK TO TOP

bottom of page