top of page

Kan jeg gå til politiet for seksuelle overgrep senere?

Oppdatert: 9. mai 2023

Jeg ble utsatt for seksuelle overgrep da jeg var 13 år gammel. Jeg har ikke turt å fortelle det til noen og jeg ønsker å takke for at denne spalten er anonym slik at jeg kan spørre deg. Det jeg lurer på er om det er for sent å gå til politiet med saken nå som jeg er blitt 27 år gammel. Dette er noe som plager meg og det er først nå jeg tør å ta det opp.


Svært mange av de som har blitt utsatt for seksuelle overgrep som barn, sier ikke fra før de har blitt voksen. Kan det noen ganger hende at fornærmede venter for lenge og at saken blir foreldet?

Aller først vil jeg si at det aldri er for sent å gå til politiet selv om saken skulle være foreldet etter reglene i straffeloven. At en sak er foreldet betyr at den personen som har gjort noe straffbart ikke lenger kan straffes. Uansett kan politiet gi veiledning og registrere saken selv om saken er blitt for gammel.

For overgrep som har skjedd før 1. Juli 2014, så er det ingen foreldelsesfrist hvis fornærmede var under den seksuelle lavalder. For overgrep før dette tidspunkt, kan foreldelsesreglene oppsummeres slik:

  • 2 år når den høyeste lovbestemte straff er bøter eller fengsel inntil 1 år,

  • 5 år når den høyeste lovbestemte straff er fengsel inntil 4 år,

  • 10 år når den høyeste lovbestemte straff er fengsel inntil 10 år,

  • 15 år når tidsbestemt straff inntil 15 år kan idømmes,

  • 25 år når fengsel inntil 21 år kan idømmes

Disse foreldelsesfristene starter å løpe fra du er 18 år.



Comments


Har du et spørsmål?

CTA Bilde til artikler.png
Back to Top

BACK TO TOP

bottom of page