top of page

Hvorfor er det ulovlig å trimme bil, moped og MC?

Oppdatert: 3. mar. 2023

Det er ikke ulovlig å trimme bilen for å øke effekten, men det er straffbart hvis du gjør det uten å betale effektavgift til staten.


Det er fordi avgiftene som opprinnelig ble betalt ved import av bilen var basert på den effekten som bilen hadde da den ble importert til Norge. Når du øker effekten så skulle det altså vært betalt mer effektavgift ved import. Så du må registrere den økte effekten og betale den ekstra avgiften.


Vær obs på at selv om du betaler et verksted for arbeidet med å chippe bilen så betyr det ikke nødvendigvis at du betaler avgifter til staten for dette. Ta kontakt med vegvesen.no for å gjøre endringer i vognkortet.


Moped er annerledes fordi den er såkalt «plombert» for å holde seg innenfor den tillatte fartsgrensen på 45 km/t. Du kan derfor ikke trimme en moped slik at den går raskere enn tillatt fart. Straffen er seks prikker i førerkort + bot og du må sette den tilbake i opprinnelig stand igjen. Forsikringen gjelder heller ikke om du krasjer med en trimmet moped.


Når det gjelder motorsykkel så gjelder det samme som for bil, men man må samtidig passe på at effekten på motorsykkelen ikke overstiger det som du har lov til å kjøre i førerkortet. Hvis du for eksempel har førerkort for lettmotorsykkel så kan du ikke sette på effektanlegg som gjør at den blir mellomtung sykkel. Pass også på at motorsykkelen ikke får en effekt mer enn den er konstruert for å tåle!Comments


Har du et spørsmål?

CTA Bilde til artikler.png
Back to Top

BACK TO TOP

bottom of page