top of page

Hvor skal jeg henvende meg når jeg mistenker vold?

Hvis du mistenker at noen blir utsatt for vold så bør du kontakte politiet og gi uttrykk for din bekymring. Det er fordi den personen som blir utsatt for vold kanskje ikke tør eller vil kontakte politiet. Ditt varsel kan være avgjørende for at personen skal få hjelp.


Det finnes støttesentre forskjellige steder i landet som kan gi råd og hjelp både med anmeldelse og hjelp til å søke erstatning. Støttesenter for kriminalitetsutsatte og epost adressene finner du her politiet.no/kontakt-oss/stottesenter-for-kriminalitetsutsatte/


Hvis det er barn involvert bør du også varsle barnevernet. Når du har meldt din bekymring så er det ikke sikkert du kan gjøre så mye mer enn å være en god venn og lytte.


Det kan hende den som du er bekymret for ikke tør eller vil kontakte støtteapparatet, for eksempel et krisesenter, fastlegen eller senter mot seksuelle overgrep. Du kan be vedkommende kontakte støtteapparatet.


Noen ganger viser det seg at personer som blir utsatt for vold i nær relasjon velger å gå tilbake til det voldelige forholdet. Dette kan være frustrerende for den som prøver å hjelpe. Hvis du opplever dette så er det viktig å ha noen å snakke ut med om disse tingene, helst med noen andre enn den som blir utsatt for vold, slik at man ikke bærer på alt dette alene. Hvis du vil vite mer om dine rettigheter som pårørende så kan du finne nyttig informasjon på helsenorge.no/parorende.Commenti


Har du et spørsmål?

CTA Bilde til artikler.png
Back to Top

BACK TO TOP

bottom of page