top of page

Har naboen lov til å kaste snø på min eiendom?

Hvis din nabo ikke har noe annet sted å gjøre av snøen enn å kaste det inn på din eiendom, så er dette noe du må tåle selv om det kan være irriterende.


Naboloven setter likevel grenser for hva du skal tåle. Din nabo må vise hensyn når han kaster snø. Han må også passe på at snøen han legger igjen ikke medfører en urimelig byrde for deg.


Hvis han kan legge snøen et sted som medfører mindre ulempe for deg, f.eks. et sted som ikke sperrer utsikten, så må han gjøre det. Dersom naboen din f.eks. skader gjerdet på eiendommen din så må han reparere/erstatte skaden. At det kommer litt strøsand med snøen inn på din eiendom ligger nok også innenfor tålegrensen såfremt det er forsvarlig og ellers ikke medfører skade eller en urimelig byrde for deg.Comments


Har du et spørsmål?

CTA Bilde til artikler.png
Back to Top

BACK TO TOP

bottom of page