top of page

Har naboen lov til å kaste snø på min eiendom?

Hvis din nabo ikke har noe annet sted å gjøre av snøen enn å kaste det inn på din eiendom, så er dette noe du må tåle selv om det kan være irriterende.


Naboloven setter likevel grenser for hva du skal tåle. Din nabo må vise hensyn når han kaster snø. Han må også passe på at snøen han legger igjen ikke medfører en urimelig byrde for deg.


Hvis han kan legge snøen et sted som medfører mindre ulempe for deg, f.eks. et sted som ikke sperrer utsikten, så må han gjøre det. Dersom naboen din f.eks. skader gjerdet på eiendommen din så må han reparere/erstatte skaden. At det kommer litt strøsand med snøen inn på din eiendom ligger nok også innenfor tålegrensen såfremt det er forsvarlig og ellers ikke medfører skade eller en urimelig byrde for deg.Relaterte innlegg

Se alle

Utleier kan på visse vilkår endre til markedsleie selv om leiekontrakten er indeksregulert. I leieforhold velger man konsumprisindeks hvis det er aktuelt, jf. husleieloven § 4-2 bokstav a. Endringer t

Man kan ikke gjøre som man vil selv om det er din private eiendom. Det er krav om førerkort også på privat eiendom. Hvis du lar noen som er yngre enn 16 år øvelseskjøre på din eiendom, så risikerer ha

Hvis husverten henter posten og f.eks. legger den på trappen så er det ikke direkte straffbart etter straffeloven § 205 om krenkelse av retten til privat kommunikasjon, siden han ikke skaffer seg tilg

Har du et spørsmål?

Bli kvitt bekymringene dine nå! Bestill en uforpliktene samtale for kun 199kr.

Vi kan i løpet av denne samtalen finne ut om advokatkostnadene i din sak er dekket av det offentlige eller private forsikringer.

Back to Top

BACK TO TOP

bottom of page