top of page

Er det forbudt å kjøre med ørepropper?

Oppdatert: 3. mar. 2023

Det er ikke forbudt å kjøre personbil med ørepropper. Det finnes ingen konkrete regler for dette.

I veitrafikkloven § 3 står det at man må kjøre «aktpågivende og varsomt», noe som betyr at man må være forsiktig og oppmerksom. Hvis man ikke hører når man kjører, så må man kompensere den manglende hørselen med de andre sansene. Altså, du kan f.eks. ikke høre sirenelyder. Da må du bruke det visuelle for å fange opp eventuelle blålys. Så det kan bety at du med ørepropper, må være mer skjerpet visuelt enn den personen som har hørsel.

Hvis en person uten hørsel (uansett årsak) er sløv med bruk av de andre sansene, i tillegg til at hørsel er borte, så kan det være uaktsomt.

Birgitta Torslund har forsket på bilførere med nedsatt hørsel og hun konkluderer i sin doktorgradsavhandling fra 2014 at hørselshemmede ikke utgjør større risiko i trafikken enn bilførere med normal hørsel. Hun forklarer at årsaken til dette skyldes at hørselshemmede er mer forsiktige og oppmerksomme under kjøringen. Hørselshemmede har blant annet en tendens til å senke farten i kompliserte situasjoner og flinkere til å bruke speilene.

Vi kan si det slik at det ikke er fravær av hørsel som er forbudt i trafikken. Det som er forbudt er å ikke være oppmerksom nok med de sansene man har igjen, spesielt syn.

Comments


Har du et spørsmål?

CTA Bilde til artikler.png
Back to Top

BACK TO TOP

bottom of page