top of page

Virksomhetens forhold

Dette kan typisk skyldes nedbemanning, omorganisering, behov for omplassering og liknende.

Det må foreligge saklig grunn etter arbeidsmiljøloven § 15-7.

Saklighetskravet omfatter hvordan arbeidsgiver velger ut hvem som må gå eller omplasseres. Arbeidsgiver må bl.a. veie interessene til arbeidstakers hensyn opp mot arbeidsgivers behov.

Ønsker du saklighetsvurdering?

bottom of page