top of page

Formelle krav til oppsigelsen

Det skal være avholdt drøftelsesmøte så sant det er praktisk mulig før avgjørelse om oppsigelse treffes.
Oppsigelsen skal være skriftlig og leveres personlig eller rekommandert. 

Oppsigelsesbrevet skal inneholde opplysninger om arbeidstakers rett til:

1) å kreve forhandlinger og reise søksmål

2) til å fortsette i stillingen (gjelder normalt ikke i prøvetid)

3) hvem som er rett saksøkt i eventuell tvist.

Siden oppsigelsen skyldes virksomhetens forhold skal oppsigelsesbrevet også inneholde opplysninger om fortrinnsrett.

Dersom arbeidstaker krever det, så skal arbeidsgiver oppgi de omstendigheter som påberopes som grunn til oppsigelsen.

Dersom de formelle kravene ikke er oppfylt så kan det føre til ugyldig oppsigelse og erstatningsansvar.

Ønsker du at vi vurderer om de formelle kravene til oppsigelse er oppfylt?

bottom of page