top of page

        Skyldes oppsigelsen arbeidstaker handlinger eller virksomhetens forhold?        

bottom of page