top of page

Slettes hele gjelden min om jeg går konkurs?

Nei, om du går konkurs så forsvinner ikke gjelden. Konkurs betyr bare at kreditorene tar beslag i dine verdier, omsetter dem til penger og fordeler pengene seg imellom.

Hvis verdiene ikke dekker hele gjelden så kan de fortsette å kreve resten av pengene av deg så lenge du lever. Dette forutsetter at kravet mot deg ikke er foreldet.

Det er imidlertid ikke uvanlig i slike saker at man forsøker å forhandle med kreditorene for å få slettet noe av gjelden mot at man betaler en del av det man skylder. Se artikkel Fremgangsmåte for å rydde opp i privatøkonomien.

Hvis man ikke blir enig med kreditorene så kan man tvinge kreditorene til en gjeldssanering gjennom tvungen gjeldsordning. En gjeldsordning varer normalt i fem år der man ikke fritt kan disponere sine penger som man vil.

Jeg vil anbefale deg å ta kontakt med gjeldsrådgiver hos nav i din kommune ettersom de har plikt til å gi gratis veiledning i slike saker. Alternativt kan du også høre med namsmannen om veiledning.Commentaires


Har du et spørsmål?

CTA Bilde til artikler.png
Back to Top

BACK TO TOP

bottom of page