top of page

Minstelønn

Det er ingen generell minstelønns grense i Norge. Noen bransjer har likevel unntaksvis en minstelønnsgrense, f.eks. Innen bygg, renhold, serveringsbransjen og transportbransjen. Minstelønnen kan variere mellom disse bransjene. Det er tariffnemnda som justerer disse satsene.Comments


Har du et spørsmål?

CTA Bilde til artikler.png
Back to Top

BACK TO TOP

bottom of page