top of page

Lov å flytte bilen i alkoholpåvirket tilstand på privat eiendom?

Nei, det er ikke tillatt. Veitrafikkloven gjelder ikke bare offentlig vei, men også privat vei. Derfor må man blant annet ha sertifikat for å kjøre bil på privat vei og man må også holde seg innenfor promillegrensen på 0,2 ‰. Egne regler kan gjelde for avgrenset banekjøring, men bilkjøring og alkohol hører uansett ikke sammen.Comments


Har du et spørsmål?

CTA Bilde til artikler.png
Back to Top

BACK TO TOP

bottom of page