top of page

Hjelpe en med å avslutte livet lovlig?

Assistert selvdrap og såkalt eutanasi (handling der legen forkorter pasientens liv) er forbudt i Norge.


En som medvirker til selvdrap kan etter straffeloven § 277 risikere opp til 15 års fengsel. Den som eventuelt mislykkes i å begå selvdrap på seg selv risikerer imidlertid ikke straffeforfølgning fordi det bl.a. vil bryte med prinsippet om rett til privatliv, jf. EMK art. 8. Vedkommende kan likevel bli underlagt tvungen helsevern.


Hvis du er pårørende så vil jeg anbefale deg å skaffe profesjonell medisinsk hjelp og råd. Ved akutt fare for selvdrap (selvmordsfare) ring 113. Du har plikt etter straffeloven § 287 til å hindre at noen tar sitt eget liv selv om vedkommende ikke vil ha hjelp.コメント


Har du et spørsmål?

CTA Bilde til artikler.png
Back to Top

BACK TO TOP

bottom of page