top of page

Handler jeg i nødverge hvis jeg slår noen som lyver?

Nei, du kan i utgangspunktet ikke slå andre på grunn av at de lyver.


Nødverge betyr at du gjør en straffbar handling som er helt nødvendig for å hindre en akutt alvorlig situasjon, for eksempel overfall. Din handling må da være forholdsmessig i forhold til det som du vil avverge. Hvis din straffbare handling står i forhold til det alvorlige som du hindrer så kan du slippe straff. Det å snakke stygt er sannsynligvis ikke alvorlig nok til at du kan påberope deg nødverge ved å slå.


Det å slå er uansett en dårlig strategi hvis formålet er å hindre at andre får et negativt syn på deg. Kanskje andre da tenker at personen som krenker deg hadde rett siden du slår. Så velg en fredelig strategi! Kanskje det lureste noen ganger er å forlate situasjonen og ikke svare noe tilbake. Så kan man ta det opp igjen senere på en saklig måte når tingene har roet seg og man ikke er sint lenger. Hvis man begynner å krangle i sinne så blir det som å kaste bensin på bålet – det blir bare verre.


Hvis krenkelsen har pågått over tid, og man slår, så kan dette gå straffritt som «berettiget harme» etter straffeloven § 80 sier. Dette er imidlertid ikke noe man bør spekulere i og man kan ikke regne med at denne snevre unntaksbestemmelsen hjelper deg. Er du i tvil så bør du kontakte advokat.Comments


Har du et spørsmål?

CTA Bilde til artikler.png
Back to Top

BACK TO TOP

bottom of page