top of page

Fremgangsmåte for å rydde opp i privatøkonomien

Oppdatert: 16. mar. 2023

Hva man må gjøre avhenger av den konkrete situasjonen. Denne fremgangsmåten er derfor forenklet og generell.


  1. Du begynner med å kontakte alle du skylder penger (kreditorene). Årsaken til at du skal kontakte dem er fordi du trenger en oppdatert oversikt over gjelden din. Du må skrive ned alle du skylder penger med beløp og navn. For å unngå at gjelden blir større, mens du rydder opp, så kan du be om en midlertidig betalingsutsettelse. Sett en frist når du skal være ferdig og forklar for kreditoren at du vil komme tilbake med et forslag innen fristen.


  1. Lag et budsjett der du skriver inn alle inntektene og utgiftene. Da kan du lettere se hvor mye du har råd til å nedbetale på gjelden.

  1. Foreslå for alle kreditorene dine en nedbetalingsplan som du kan klare å holde innenfor budsjettet ditt. Husk at du må ha nok penger til mat, klær, husleie, strøm og andre nødvendige ting. Sjekk gjeldende normer for livsopphold! Jeg vil også anbefale deg å kontakte gjeldsrådgiver hos ditt lokale NAV kontor. De har veiledningsplikt og kan hjelpe deg med dette.Comentarios


Har du et spørsmål?

CTA Bilde til artikler.png
Back to Top

BACK TO TOP

bottom of page