top of page

Fraværsdom i forliksrådet


I 2004 var det hele 68 % av sakene i forliksrådet som ble dømt utelukkende basert på motpartens klage enten fordi den saksøkte lot være å svare innen fristen eller ikke møtte opp når saken var berammet. Dette kalles fraværsdom (tidligere kalt uteblivelsesdom).

Hvis du er uenig i en fraværsdom du har fått mot deg, så kan du enten be forliksrådet om oppfriskning eller så kan du kan sende stevning for tingretten. Det kan være frister som du må holde deg innenfor. Sjekk derfor med advokat om det er mulighet for dette i din konkrete sak.Comments


Har du et spørsmål?

CTA Bilde til artikler.png
Back to Top

BACK TO TOP

bottom of page