top of page

Er det lov å bære lommekniv overalt?

Det er ikke lov å ta med seg kniv på offentlige steder ifølge straffeloven § 189 andre ledd.


Et eksempel på offentlig sted er et sted der andre ferdes, altså ikke et lukket privat område. Et utested er offentlig fordi det er et sted som stort sett alle kan komme.


Man kan få opptil ett års fengsel hvis man tar med kniv på et sted som er åpent for allmennheten.


Bruk av kniv i skogen er greit fordi det finnes et unntak i straffeloven som sier at man kan ha med seg kniv hvis man må bruke det i arbeid, friluft eller et annet aktverdig formål. Det forutsetter imidlertid at man ikke har tenkt å bruke kniven til noe annet enn det som er aktverdig.Comments


Har du et spørsmål?

CTA Bilde til artikler.png
Back to Top

BACK TO TOP

bottom of page