top of page

Øvelseskjøre på privat eiendom - yngre enn 16 år

Man kan ikke gjøre som man vil selv om det er din private eiendom. Det er krav om førerkort også på privat eiendom.


Hvis du lar noen som er yngre enn 16 år øvelseskjøre på din eiendom, så risikerer han å få utsettelse på sertifikatet når han blir gammel nok til å ta den.


For personer over 15 år så risikerer man bøter og i verste fall fengsel inntil ett år. Foreldrene (eller andre som tillater slik øvelseskjøring) kan også bli straffet dersom de tillater at barnet kjører ulovlig på privat eiendom.


Et alternativ kan være å finner en organisert motorklubb som har godkjenning for å kjøre på bane. Der kan barnet kjøre ulike kjøretøy under opplæring på lovlig måte.Relaterte innlegg

Se alle

Utleier kan på visse vilkår endre til markedsleie selv om leiekontrakten er indeksregulert. I leieforhold velger man konsumprisindeks hvis det er aktuelt, jf. husleieloven § 4-2 bokstav a. Endringer t

Hvis din nabo ikke har noe annet sted å gjøre av snøen enn å kaste det inn på din eiendom, så er dette noe du må tåle selv om det kan være irriterende. Naboloven setter likevel grenser for hva du skal

Hvis husverten henter posten og f.eks. legger den på trappen så er det ikke direkte straffbart etter straffeloven § 205 om krenkelse av retten til privat kommunikasjon, siden han ikke skaffer seg tilg

Har du et spørsmål?

Bli kvitt bekymringene dine nå! Bestill en uforpliktene samtale for kun 199kr.

Vi kan i løpet av denne samtalen finne ut om advokatkostnadene i din sak er dekket av det offentlige eller private forsikringer.

Back to Top

BACK TO TOP

bottom of page