top of page

Øvelseskjøre på privat eiendom - yngre enn 16 år

Man kan ikke gjøre som man vil selv om det er din private eiendom. Det er krav om førerkort også på privat eiendom.


Hvis du lar noen som er yngre enn 16 år øvelseskjøre på din eiendom, så risikerer han å få utsettelse på sertifikatet når han blir gammel nok til å ta den.


For personer over 15 år så risikerer man bøter og i verste fall fengsel inntil ett år. Foreldrene (eller andre som tillater slik øvelseskjøring) kan også bli straffet dersom de tillater at barnet kjører ulovlig på privat eiendom.


Et alternativ kan være å finner en organisert motorklubb som har godkjenning for å kjøre på bane. Der kan barnet kjøre ulike kjøretøy under opplæring på lovlig måte.Comments


Har du et spørsmål?

CTA Bilde til artikler.png
Back to Top

BACK TO TOP

bottom of page