top of page

I prøvetid?

Hvis du er i tvil om du er i prøvetid, så kan du sjekke arbeidskontrakten.

Prøvetid må fremgå av arbeidskontrakten for å være gyldig. Det er ikke anledning til å avtale lenger enn 6 måneder prøvetid. Unntak er hvis den ansatte har vært fraværende fra arbeidet i prøvetiden, så kan du som arbeidsgiver forlenge prøvetiden tilsvarende.
Dette forutsetter i så fall at du som arbeidsgiver har skriftlig orientert den ansatte om adgangen til forlengelsen innen utløp av prøvetiden. Hvis det er arbeidsgivers skyld at den ansatte har vært fraværende, så kan man ikke forlenge prøvetiden på dette grunnlaget. Det gjelder kun fravær som skyldes arbeidstaker, f.eks. sykefravær.

Hvis det er avtalt prøvetid så kan oppsigelsen i tillegg til den vanlige saklighetsvurderingen også begrunnes ut fra "tilpasning til arbeidet, faglig dyktighet eller pålitelighet", jf. aml. § 15-6.

bottom of page