top of page

En oppsigelse som er utenfor prøvetid må ha "saklig grunn" etter AML § 15-7.

En slik vurdering beror på en konkret juridisk vurdering og kan ikke vurderes på generelt grunnlag. Ønsker du at vi vurderer dette for deg?

Ønsker du saklighetsvurdering?

bottom of page